β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase (r-β-Glucuronidase)

Catalog Number
Pack Size
Catalog Number
46856005
Pack Size
300 units
Catalog Number
46855005
Pack Size
1 ku
Catalog Number
46855905
Pack Size
10 ku, 50 ku, 250 ku

Specifications

EC
3.2.1.31
Formula / molecular Weight
68 kD (SDS-PAGE)
Product Form
Glycerol Solution
Activity
> 1000 U/mL
Specific Activity
> 170 U/mg protein
Reaction Equation
β-D-glucuronide + H2O = D-Glucuronate + ROH (R: alkyl group)
Contaminants
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (NADP+) < 0.001 %
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (NAD+) < 0.001 %
NADPH oxidase < 0.001 %
NADH oxidase < 0.001 %
Alkaline phosphatase < 0.001 %
Storage Condition
Below -20°C